Thursday, October 17, 2013

Aippasi month Panchanga Sangraham

                                                    Sreemathe RangaRamanuja Mahadesikaya Namaha

Srirangam Srimath Andavan Ashramam Calendar for Vijaya Varusham, Aippasi(maasam)Month

Ashramam Panchaanga Sangraham—, by Our Ashramam Srikaryam , Sri U. Ve. Vaduvur Veeravalli Desikachariar Swamy.

17-10-2013 Purattasi 31 Thu Vishava Punyakalam, Thula Masa Pravesa Tharpanam
18-10-2013 Aippasi 1 Fri Thula masam begins
30-10-2013 Aippasi 13 Wed Sarva Ekadasi
01-11-2013 Aippasi 15 Fri Maha Pradosham
02-10-2013 Aippasi 16 Sat Bodhayana Amavasai Naraka chaturthi Snanam,Deepavali
03-11-2013 Aippasi 17 Sun Amavasai Amavasai
08-11-2013 Aippasi 22 Fri Senai Mudaliar and Tirukkurugai piran pillan Tirunaksharams
09-11-2013 Aippasi 23 Sat Sravana Vratham
10-11-2013 Aippasi 24 Sun Sravanam Poigai Azhwar Tirunakshatram
11-11-2013 Aippasi 25 Mon Avittam Boothathazhwar tirunakshatram
12-11-2013 Aippasi 26 Tue Sadayam Peyaazhwar Tirunakshatram
13-11-2013 Aippasi 27 Wed Poorattathi Srimath Tiruturaipoondi Andavan Tirunakshatram
15-11-2013 Aippasi 29 Fri Mahapradosham
16-11-2013 Aippasi 30 Sat Karthigai Maasa Pravesa tarpanam
17-11-2013 Karthigai 1 Sun
18-11-2013 Karthigai 2 Mon Karthigai Tirumangai Azhwar Tirunakshatram, Sri Pancharatra Deepam, Tirukkarthigai Pandigai
19-11-2013 Karthigai 3 Tue Rohini Tiruppanazhwar Tirunakshatram