Sunday, May 15, 2016

Srimath Andavan's Tirunakshatra Pathrika

Sreemathe RangaRamanuja Mahadesikaya Namaha Please find attached 82nd Tirunakshtra Pathrika of Prakirtham Srimath Srimushnam Andavan, to be celebrated at Chennai Ashramam on 7th June, 2016 Daasan, R Srinivasan

Vaikasi Maasa Panchanga Sangraham

Sreemathe RangaRamanuja Mahadesikaya Namaha Vaikasi Maasa Panchanga Sangraham Vaikasi 1 15-5-2016 Sat Vaikasi Maasa Pirappu 7 20-5-2016 Fri Sri Nrisimha Jayanthi-Vaikasi Swathi 8 21-5-2016 Sat Swamy Nammazhwar TN-Vaikasi Visakam 10 23-5-2016 Mon Srimath Mysore Andavan Kainkaryam 14 27-5-2016 Fri Sravanam- Sravana Vratham 19 01-6-2016 Wed Sarva Ekadasi 20 02-6-2016 Thu Mahapradosham 22 04-6-2016 Sat Sarva Amavasai 25 07-6-2016 Tue Prakirtham Srimath Srimushnam Andavan TN Aani 1 15-6-2016 Wed Aani Maasa Pirappu 2 16-6-2016 Thu Sarva Ekadasi 3 17-6-2016 Fri Mahapradosham 4 18-6-2016 Sat Sriman Nathamunigal TN Daasan, R Srinivasan