Wednesday, February 15, 2012

Ashramam Calendar for Maasi monthSrirangam Srimath Andavan Ashramam Calendar for Kara Varusham, Maasi Month

Ashramam Panchanga Sangraham—Maasi Month, by Our Ashramam Srikaryam , Sri U. Ve. Vaduvur Veeravalli Desikachariar Swamy.

13/2/2012    Monday       Maasi 1, Maatha Pirappu

14/2/2012    Tuesday       Maasi 2, Ashtaka Sraadhdham

15/2/2012    Wednesday  Anvashtakaa Sraadhdham

18/2/2012    Saturday      Vaishnava Ekadasi, Srimath Kaadanthethi Andavan Kainkaryam

19/2/2012    Sunday        Sri Hayagreevar Homam at Sri Balaji Mandir, Dombivili, Maha Pradosham

20/2/2012    Monday       Sravana Vratham

21/2/2012    Tuesday       Sarva Amavasai

04/03/2012    Sunday      Sarva Ekadasi

05/03/2012   Monday     Maasi Pushyam Srimath Periandavan, Sri Srinivasa Mahadesikan Tirunakshatram

                                       Samashti Upanayanam at Chennai Andavan Ashramam premises, for poor brahmin boys.

08/03/2012   Thursday     Pournami

14/03/2012   Wednesday  Panguni Maasa Pirappu

29/02/2012 to 09/03/2012  Brahmothsavam at Sri Andal Sri Rangmannar Temple, Bangalore

No comments:

Post a Comment