Sunday, April 14, 2013

Calendar for Vijaya Varusham, Chithirai (maasam)Month

Srirangam Srimath Andavan Ashramam Calendar for Vijaya Varusham, Chithirai (maasam)Month

Ashramam Panchaanga Sangraham—, by Our Ashramam Srikaryam , Sri U. Ve. Vaduvur Veeravalli Desikachariar Swamy.

13-04-2013 Panguni 31 Sat Tamil New Year Greetings-- Vijaya Varusha Pirappu Pandigai, varusha Pirappau Tharpanam
14-04-2013 Chithirai 1 Sun Vijaya varusham, Chithirai 1
19-04-2013 Chithirai 6 Fri Navami Sri Rama Navami
22-04-20`3 Chithirai 9 Mon Sarva Ekadasi
25-04-2013 Chithirai 12 Thu Pournami Chandra Grahanam- Start 01-24 after midnight, Centre 01 38, Moksham 01 51
02-05-2013 Chithirai 19 Thu Sravanam Sravana vratham
04-05-2013 Chithirai 21 Sat Agni Nakshatram begins
05-05-2013 Chithirai 22 Sun Smaartha Ekadasi
06-05-2013 Chithirai 23 Mon Vaishnava Ekadasi
07-05-2013 Chithirai 24 Tue Maha Pradosham
09-05-2013 Chithirai 26 Thu Sarva Amavasai
13-05-2013 Chthirai 30 Mon Akshaya Thrithayai
14-05-2013 Chthirai 31 Tue Tiruvadirai Vaikasi Maasa Pirappu Tharpanam. Maasa Pirappu Tharpanam Sri Bashyakarar, Sri Appullar, Sri Saakashat Swamy Tirunaksharams
15-05-2013 Vaikasi 01 Wed

No comments:

Post a Comment