Saturday, November 15, 2014

Karthigai Maasa Panchanga Sangraham

                                   Sreemathe RangaRamanuja Mahadesikaya Namaha

Karthigai Maasa Panchanga Sangraham Nov./Dec Day
1 17/11/2014 Mon Karthigai Maasa Pirappu
2 18/11/2014 Tue Sarva Ekadasi
5 21/11/2014 Fri Bodayana Amavasai
6 22/11/2014 Sat Amavasai Tharpanam
11 27/11/2014 Thu Sravana Vratham
16 2/12/2014 Tue KAISIGA EKADASI EKADASI
18 4/12/2014 Thu Mahapradosham
19 5/12/2014 Fri Tirumangai Azhwar Tirunakashatram
Karthigai-Karthigai
20 6/12/2014 Sat Pournami-Tirukkarthigai Pandigai
Rohini-Tiruppanazhwar TN
27 13/12/2014 Sat Magam- Chinnandavan TN
Margazhi
1 16/12/2014 Tue Dhanur Maasa Pirappu
3 18/12/2014 Thu Sarva Ekadasi
4 19/12/2014 Fri Mahapradosham
6 21/12/2014 Sun Sarva Amavasai
Kettai- Thondaradipodi Azhwar TN
Daasan,
R Srinivasan,
www.andavam.org

No comments:

Post a Comment