Monday, July 27, 2015

Namakkal Sri Anjaneyar

Sreemathe RangaRamanuja Mahadesikaya Namaha
I am just sharing a photo, which I took, during my visit to Namakkal Sri Anjaneyar Tirukkoil
Daasan,
R Srinivasan 
www.andavan. org

No comments:

Post a Comment