Friday, November 18, 2016

Karthigai Maasa Panchanga Sangraham

                                 Sreemathe RangaRamanuja Mahadesikaya Namaha

Karthigai Maasa Panchanga Sangraham

16-11-2016 Karthigai1 Wed Maasa Pirappu
21-11-2016 6 Mon Makam Srimath Chinnandavan TN
25-11-2016 10 Fri Sarva Ekadasi
26-11-2016 11 Sat Mahapradosham
29-11-2016 14 Tue Sarva Amavasai
04-12-2016 19 Sun Sravana Vratham
10-12-2016 25 Sat Sarva Ekadasi, Kaisiga Ekadasi
11-12-2016 26 Sun Dwadasi, Mahapradosham
12-12-2016 27 Mon Karthigai-Tirumangai Azhwar TN
13-12-2016 28 Tue Karthigai Rohini Tiruppanazhwar TN
14-12-2016 29 Wed Tirukkarthigai Deebam Pandigai

Margazhi (Dhanur) Maasam

16-12-2016 Margazhi1 Fri Maasa Pirappu. Dhanur Maasa Aaraadanam begins

Daasan,

R Srinivasan 

4 comments: