Wednesday, April 18, 2012

Andavan Ashramam Panchangam for Chithirai month

Sreemathe RangaRamanuja Mahadesikaya Namaha

Sri Bhashyakaarar

Srirangam Srimath Andavan Ashramam Calendar for Nandana Varusham, Chithirai Month

Ashramam Panchanga Sangraham—, by Our Ashramam Srikaryam , Sri U. Ve. Vaduvur Veeravalli Desikachariar Swamy.

13/04/2012
Chithirai 1
Friday
Tamil New Year
18/04/2012
Chithirai 6
Wed
Dwadasi,Maha Pradosham
20/04/2012
Chithirai 8
Fri
Sarva Amavasai
24/04/2012
Chithirai 12
Tue
Akshya Thritheeyai
27/04/2012
Chithirai 15
Fri
Sri Ramanujar,Sri Appullaar and Sri Saakshaath Swamy Tirunakshatram
02/05/2012
Chithirai 20
Wed
Sarva Ekadasi
03/05/2012
Chithirai 21
Thu
dwadsai, Mahapradosham
05/05/2012
Chithirai 23
Sat.
Nrisimha Jayanthi
06/05/2012
Chithirai 24
Sun
Chithra Pournami
12/05/2012
Chithirai 30
Sat
Sravana Vratham
14/05/2012
Vaikasi 1
Mon
Maasa Pirappu
16/05/2012
Vaikasi 3
Wed
Sarva Ekadasi
18/05/2012
Vaikasi 5
Fri
Maha Pradosham
24/05/2011
Vaikasi 11
Thu
78th Tirunakshatram of Prakirtham Srimath Andavan Sri RangaRamanuja Mahadesikan


No comments:

Post a Comment