Tuesday, January 6, 2015

Srirangam Koil raappathu uthsavam

Sreemathe RangaRamanuja Mahadesikaya Namaha

Please find picasa link for some of the pictures taken during Raappathu 3rd and 4day's Uthsavam at Srirangam Sri Ranganatha Perumal Koil.Daasan,
R Srinivasan,

No comments:

Post a Comment