Saturday, August 27, 2011

28th August,2011- Sarva Amavasai-- Tharpana Sankalpam

‎28th August,2011, Sunday Sarva Amavasai,   Tharpana Sankalpam details--Kara naama samvathsaram (varusham),Dakshinaayanam,Simha Maasam, Krishnapaksham,Amavasyaayaam punyathithi ,Bhaanuvaasaram , Aaslesha Nakshatram

No comments:

Post a Comment